Skanowanie

Skanowanie modelu gipsowego
Skaner Zirkonzahn s600 arti

Centrum Frezowania Techodent jest wyposażone w automatyczny Optyczny Skaner Paskowy Zirkonzahn s600 arti. Oprogramowanie umożliwia skanowanie pojedynczych słupków, segmentów, całych modeli, przeciwzgryzów, symulacji woskowych i artykulacji. Jego dokładność sięga 10 mikronów.

UWAGA! Ze względu na duże pole pomiaru możliwe jest skanowanie wszystkich rodzajów artykulatorów!

Podczas skanowania model obraca się o 360 stopni i nachyla do 100 stopni, a każdy kąt nachylenia obiektu może być rejestrowany.

Ponieważ w pracach na implantach zaleca się skanowanie na skanerach o najwyższej rozdzielczości, dlatego zalecamy przesyłanie modeli/wycisków z pracami na implantach bezpośrednio do naszego Centrum Frezowania Technodent Po zeskanowaniu modelu gipsowego technik dentystyczny uzyskuje wirtualny model 3D gotowy do projektowania  podbudów protetycznych w systemie CAD.
Skanowanie modelu gipsowego
Wykonywanie modelu wirtualnego